Zájmové kroužky

 Základní škola v Nové Včelnici  nabízí ve školním roce 2016/2017 následující mimoškolní aktivity:

  Nepovinné předměty:

 - ZTV atletika (Šprinclová) – 1. stupeň                                  

 - ZTV míčové hry (Zikmund, Bašta) – 2. stupeň

 - ZTV gymnastika (Kubaláková)                                

 Kroužky placené: (50 Kč za měsíc, splatné ve dvou splátkách, za X –XII 150 Kč, za I-VI   300 Kč)

 - anglický jazyk (Šímová Daniela) - 1. ročník - čtvrtek 12.30 - 13.15 hod.                  

 - anglický jazyk  (Sedláková) -  2. ročník středa 12.15 - 13.00 hod.

 - výtvarný  (Sokolová) –   2.tř. úterý 12 - 13.00 hod. 3. a 4. tř. úterý 13 - 14.00 hod.                        

 - pěvecký kroužek  (Vanišová)  2.- 9. ročník – středa odpoledne 1 x za 14 dní

 Další placené kroužky:

  - hra na flétnu  (Kvapilová) – termíny dle dohody       (150 Kč měsíčně)

  - hra na housle (Anderovská) – termíny dle dohody    (400 Kč měsíčně)

  - hra na klavír  (Anderovská) – termíny dle dohody    (400 Kč měsíčně)

 Kroužky neplacené:

- zdravotní kroužek  (Kubaláková) – 5. – 9. ročník                              
- dramatický kroužek - ŠD 13.45 -14.45 hod.
- dyslexie Plášilová

              Uvedené kroužky budou ustanoveny v případě dostatečného zájmu ze strany dětí. Žáci se mohou přihlásit do 19. 9. 2016 tím, že předají  upravený lístek  třídnímu učiteli  (zaškrtněte kroužky, o které máte zájem). S případnými dotazy se obraťte na vedoucí kroužků. Pokud nebude uvedeno jinak, činnost kroužků   bude zahájena od října 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOPlist
Login
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist