logotyp
Login

Aktuality ZŠ Nová Včelnice

Konec 1. pololetí školního roku 2022/23

31. ledna proběhne rozdávání výpisů vysvědčení.

Pololetní prázdniny jsou v pátek 3. 2. 2023. 

6. 2. 2023 začínají jarní prázdniny.

Vycházející žáci

2. února. 2023 od 16:30 hod. proběhne v učebně fyziky schůzka rodičů vycházejících žáků. 

Leden a únor ve škole

Leden a únor ve škole

Škola nespí, v lednu a únoru se bude konat hodně zajímavých věcí.  Děti se mohou opravdu těšit!

 • 21. ledna se vydali žáci 7. a 8. ročníku na lyžařský výcvik do Krkonoš.
 • Žáci 1. a 2. ročníku odjíždí 25. ledna do Jindřichova Hradce na divadelní představení Krejčík Honza.
 • Jazykovou učebnu navštíví v rámci projektu EU žáci z Jarošova nad Nežárkou a Popelína. Společně s našimi čtvrťáky budou pracovat s robotickými stavebnicemi WeDo.
 • Agentura Pernštejni navštíví naší školu 13. 2. 2023. Pro žáky 1. – 4. ročníku je připravena „Rytířská pohádka“ a pro 5. - 9. ročník výukový pořad „Leonardo“.
                                                                                                    vedení školy

Okénko do školy

Leden a únor jsou měsíce, kdy probíhají školní kola v naukových olympiádách.

Olympiáda z českého jazyka

Ve středu 7. prosince se sešlo 20 zájemců o český jazyk na Olympiádě z českého jazyka, jejíž školní kolo se pořádalo pro žáky 8. a 9. tříd. Olympiáda má dvě části – gramatickou a slohovou. Úkoly jsou převážně zaměřeny na stylistickou úpravu textu, hledání vhodných formulací, vysvětlování významů slovních spojení.  Soutěžící musí tedy nad zadáním úkolů hodně přemýšlet. Uplatňují  nejen své vědomosti, které získali v hodinách českého jazyka, ale i určitou míru svého jazykového citu.  Ve druhé části žáci píší sloh na zadané téma. V letošním roce měli zpracovat volným slohovým útvarem téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“. Všichni se se zadanými úkoly poprali statečně, avšak na prvních pěti místech obstáli tito žáci:

1. místo Vojtěch Kořínek 9.B,
2. místo Magdaléna Horáková 9.B,
3. místo Denisa Kupková 8.A,
4. místo Lucie Šindelářová 9.A,
5. místo Vojtěch Rak 8.B.

 Všem zúčastněným děkuji za snahu a píli, kterou předvedli.

                                                                                    Mgr. Kateřina Doležalová

Zeměpisná olympiáda
Ve středu 11. 1. 2023 se v poobědovém čase konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Jde o vědomostní soutěž, kde jsou ověřovány znalosti učiva daných ročníků a všeobecný přehled žáků v oblasti světové geografie. Olympiády se zúčastnilo 21 žáků ze všech ročníků napříč celým druhým stupněm. Největší počet řešitelů měla kategorie C, která je společná pro osmý a devátý ročník. Mezi 11 zúčastněnými byli nejúspěšnějšími geografy Vojta Kořínek (38 b.), Vojta Rak (35 b.) a Nela Čermáková (35 b.) na děleném druhém místě, za nimi pak v těsném závěsu Matěj Daněk (34 b.) na místě třetím. V kategorii B bylo první místo obsazeno Patrikem Nevšímalem a Matyášem Jůnem, kteří získali shodný počet – 24 bodů. A na krásném druhém místě se umístila Barča Bednářová (20 b.). Poslední kategorie patřila nejmladším řešitelům – šesťákům, kteří se zúčastnili poprvé a snad ne naposledy. Výsledky v kategorii byly vynikající a velmi vyrovnané. Nejvyššího počtu bodů dosáhli Šárka Ouhelová (48 b.), Filip Křivka (46 b.) a o třetí místo se podělili Roman Paukov a David Švácha (44 b.).

Všem žákům a žákyním bych chtěla poděkovat za odvahu, snahu a účast! Byli jste skvělí. Postupujícím všichni přejeme mnoho úspěchů v okresním kole, které se bude konat v druhé polovině února v Jindřichově Hradci.
                                                                                          Mgr. Hotařová Natálie

 

Projektový den Obchodní akademie TGM J. Hradec

Projektový den Obchodní akademie TGM J. HradecV úterý 26. září na naší školu dorazili studenti Obchodní akademie TGM z Jindřichova Hradce. Cílem návštěvy bylo seznámení s robotickými stavebnicemi VEX IQ, které naše škola využívá pro výuku informatiky. Žáci 9.A ze stavebnic připravili pojízdná programovatelná auta, studenti obchodní akademie se rozdělili do skupin a připojili se k deváťákům. Společně se potom snažili naprogramovat auta tak, aby sama projela městem a navštívila zadaná místa. V druhé části jsme si vyzkoušeli s čím vším se musí potýkat programátor, když se pokouší naprogramovat domácí robotický vysavač. Celý projekt proběhl ve velmi přátelské atmosféře a velmi brzy začali naši žáci se studenty OA spolupracovat na plnění úkolů. Pevně věřím, že studenty robotika zaujala a že jim tento projekt byl přínosem.
                                                                                          Mgr. Miroslav Zikmund

PŘESPOLNÍ BĚH

PŘESPOLNÍ BĚH

 

Ve středu 5. října proběhlo v Jindřichově Hradci okresní kolo přespolního běhu. Závodů se zúčastnili i naši žáci a žákyně. V každé kategorii startovalo více než 50 závodníků z celého okresu. Mezi jednotlivci se nejvíce dařilo Janu Berešovi, který doběhl mezi staršími žáky na 2. místě. Do první desítky se ještě probojovali: Valerie Pilchová (9. místo, mladší žákyně), Michal Hrdoušek (9. místo, mladší žáci) a Jakub Kašša (10. místo, starší žáci). Družstvu mladších žákyň o kousek utekly stupně vítězů, když skončily na 4. místě. Nejlépe se vedlo starším chlapcům, kteří vybojovali druhé místo a zajistili si tak postup do krajského kola.

Krajské kolo se konalo opět v Jindřichově Hradci. Honza Bereš se díky vynikajícímu výkonu stal celkovým vítězem své kategorie. Do první desítky se prosadili i Petr Pohlodko a Jakub Kašša, kteří doběhli na 7. a 8. místě. Dalšími členy týmu byli ještě Ondra Brus, Jakub Holický a Filip Kupka, kteří se sice nedokázali prosadit mezi nejlepší, ale i tak si dokázali výrazně posunout časy z předchozího kola. Odměnou za vynaložené úsilí jim tak bylo krásné 3. místo s minimálním odstupem na vítěze.

Všem žákům a žákyním gratuluji k předvedeným výkonům a děkuji za vynikající reprezentaci škol.

                                                                                          Mgr. M. Zikmund

Týden knihoven - žáci 8. a 9. ročníku se vydali do knihovny

Týden knihoven - žáci 8. a 9. ročníku se vydali do knihovny V měsíci říjnu proběhla celostátní akce Týden knihoven, jehož byla součástí i naše Městská knihovna v Nové Včelnici. V rámci spolupráce se ZŠ knihovnu navštívily téměř všechny třídy se svými vyučjícími. Mladší žáci zavítali do knihovny mnohdy poprvé, starší žáci po dlouhé pauze. Pro starší žáky byla připravena beseda. Žáci se seznámili se službami knihovny, dozvěděli se základní informace o síti ...

Projekt v jazykové učebně - žáci třídy 9. A a MŠ Nová Včelnice

Projekt v jazykové učebně - žáci třídy 9. A a MŠ Nová Včelnice Ve čtvrtek 21. 10. 2022 jsme v rámci společného projektu přivítali s žáky 9. A předškoláky z MŠ Nová Včelnice. Přestože probíhal projekt v naší jazykové laboratoři, zvládly děti všechny úkoly bravurně a s minimální pomocí. Hlavním tématem byli tučňáci, kteří všechny úkoly propojovali. Po příchodu byl dětem promítnut na naší velké obrazovce úryvek z pohádky ...

Školní zájezd žáků naší základní školy

22.12. 2022
Školní zájezd žáků naší základní školy

V úterý 29.11. vyjeli žáci 7.,8. a 9. ročníku do srdce Rakouska, do města nádherné architektury, hudby a láskyplného kouzla - do Vídně. V brzkých ranních hodinách jsme se vydali na cestu. Naší první zastávkou bylo bývalé letní sídlo Habsburků, zámek Schönbrunn. Žáci zhlédli zámek s velkolepou zahradou, Neptunovu kašnu a navštívili malé vánoční trhy. Poté vedly naše cesty na interaktivní výstavu Time Travel zaměřenou na historii Vídně - na žáky čekalo např. 5D kino a simulace leteckých náletů za druhé světové války. Nechyběla procházka historickým centrem, novogotická radnice Wiener Rathaus, dvorní divadlo Burgtheater, budova Parlamentu, zimní rezidence rakouských císařů Hofburg a nádherný chrám Stephansdom. Závěrečnou tečkou byly velké trhy před radnicí, které na nás přenesly tu pravou vánoční atmosféru! I přes všechna lákadla jsme se vrátili v pozdních hodinách, plni zážitků, zpět do naší vlasti. V Rakousku dobře, doma nejlíp! 

                                                                                                               Mgr. Kateřina Doležalová

 

 

                                                                                           

Poděkování

Poděkování

Vážení rodiče, žáci a přátelé školy,

děkujeme Vám za Vaši návštěvu na našem vánočním jarmarku. Přejeme Vám všem hodně štěstí a pohody v novém roce 2023.

                                                                                                                                  vedení školy

 

Níže naleznete odkaz pro vstup do naší fotogalerie.


https://gd.dastax.cz/54367115981/

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce žáka

Vážení rodiče,

naše škola se zapojí do projektu MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME

Důležité informace:

1. podporu může získat zákonný zástupce dítěte od věku 3 – 19 let

2. limit podpory - celková částka 4000 Kč (nemusí vyčerpat pouze škola, ale i jiné organizace, které zajišťují mimoškolní aktivity)

3. na co můžete částku ve škole využít – školní stravování, poplatky za školní kroužky, poplatky za školní družinu, lyžařský výcvik, bruslení a další akce, které pořádá škola a jsou Vámi hrazeny

4. podmínky pro přidělení příspěvku:

spolu s žádostí o podporu  je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů: 

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení, pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby 
 •  potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě, pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby 
 •  potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

veškeré žádosti, dokumenty a další informace naleznete na strákách: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.

 

PŘÍJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU BUDE PROBÍHAT OD 19. 9. 2022 DO 31. 10. 2022,

POTÉ JIŽ BUDE ŽÁDOST O PODPORU ODESLÁNA A POZDĚJŠÍ DODÁNÍ NEBUDE AKCEPTOVÁNO.

Žádost a jeden z potřebných dokumentů doručte osobně do ředitelny ZŠ nebo zašlete poštou na adresu:  ředitelka Mgr. Hana Kubaláková, Školní 414, Nová Včelnice, 378 42.

Prevence - bezpečné chování

Prevence - bezpečné chováníV posledních dnech naši školu navštívila pprap. Věra Mžiková z oddělení prevence Polcie ČR, která seznámila žáky prvních a třetích tříd, jak se mají jako chodci a cyklisti bezpečně chovat na silnicích. V 9.třídách se věnovala právním změnám, které žákům nastávají dosažením 15ti let a okrajově jim přiblížila problematiku drog.

Naše škola

 • image 143
 • image 142
 • image 141
 • image 140
 • image 139
 • image 138
 • image 137
 • image 136
 • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy