logotyp
Login

Aktuality ZŠ Nová Včelnice

Upozornění pro rodiče a žáky školy

Z důvodu probíhající rozsáhlé rekonstrukce vstupu do školy bude od čtvrtka 25. února uzavřen hlavní vchod. Děti z I. stupně budou vstupovat do školy vždy přes pavilon I. stupně a tudy budou i odcházet (platí i pro ŠD).  Vyzvednutí věcí pro výuku bude nadále možné na pavilonu II. stupně, a to bočním vchodem mezi pavilony (do 16.00 hodin).

Zápis žáků do prvních tříd pro rok 2021/2022

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Možnost k přihlášení k "Online zápisu" proběhne elktronicky v termínu od 1. do 9. dubna 2021.

Plnění povinnosti školní docházky
K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2021, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky (5 let k 31. 8. 2021)
Pokud je dítě přiměřeně duševně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření:

dosáhne-li  věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2021:
zákonný zástupce doloží 1 VYJÁDŘENÍ –  Školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2022:
zákonný zástupce doloží 2 VYJÁDŘENÍ – Školského poradenského zařízení + odborného (dětského) lékaře dítěte


Odklad povinné školní docházky
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1) písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce
2) doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení
3) doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

                                                                                        Mgr. Šímová Drahomíra 

Žádost o ošetřovné - stačí vyplnit jediný formulář

V návaznosti na legislativní proces schvalování zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, připravila Česká správa sociálního zabezpečení nové formuláře žádostí o dávku. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Rodičům tak stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář. V současnosti čeká návrh zákona o krizovém ...
Více informací

Organizace výuky od 4. ledna 2021

Škola je otevřena každý den od 6. 15 hod. do 16.30 hodin.

Výuka žáků 1. a 2. ročníku pro tyto žáky je obnovena povinná prezenční výukaprezenční výuka probíhá dle stanoveného rozvrhu v ...
Více informací

Informace k hodnocení žáků za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení žáků bude na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 probíhat dle běžných pravidel jako v předchozích letech. Žáci budou klasifikováni známkami a někteří obdrží k Výpisu z vysvědčení ...
Více informací

Daruj notebook

Daruj notebook

V rámci akce daruj notebook děkujeme tímto panu Duc Manh Nguyenovi za dar pro naši školu. Dar byl předán žákyni 7. A třídy.

Postup přihlášení do Office 365 (Teamsu), on-line výuka

Přejděte na webové stránky: https://www.office.com/Stiskněnte: přihlásit seZadejte uživatelské ...
Více informací

Informace k distanční výuce

Vážení rodiče,z důvodu zhoršování se epidemiologické situace a přiostřování opatření, nemůžeme ...
Více informací

Podmínky distančního vzdělávání

Distanční výuka -  označení na rozvrzích DisV

a) DisV - distanční synchronní on-line výuka, žáci pracují ve stejném čase na stejném virtuálním místě společně s pedagogem (Micosoft Teams). Tato výuka je povinná dle rozvrhu. Pokud se žák výuky nezúčastní (nemá-li domluveno jinak s pedagogem) považuje se jeho neúčast za absenci. Pro omluvu absence platí stejná pravidla, jako při prezenčním vzdělávání.

b) SamSdistanční asynchronní výuka, žáci pracují individuálně, tempo a čas si volí sami. V rozvrhu jsou uvedené hodiny pro konzulatci s pedagogem (chat), kdy je pedagog přítomen on-line a je nápomocen s plněním úkolů. V této době zadává pedagog úkoly s termínem odevzdání.

Žáci jsou hodnoceni na základě plnění těchto úkolů.

Sdělení pro rodiče žáků - hygienická organizace školního roku 2020/21

Hygienická organizace školního roku 2020/21Hygienická organizace školního roku 2020/21Hygienická organizace školního roku 2020/21Hygienická organizace školního roku 2020/21

Naše škola

  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
  • image 135
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist