Login

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek je určen pro žáky 6. až 9. třídy, kteří mají hlubší zájem o předmět Přírodopis, tedy o biologii, ekologii a geologii. Náplní kroužku bude rozšíření témat probíraných v přírodopisu, přírodovědné vycházky a pozorování, biologické laboratorní práce, případně výlety na zajímavé lokality. Průřezové téma kroužku bude vybíráno podle tématu Biologické olympiády pro daný školní rok.
Společně se budeme scházet ve čtvrtek od 13:45 do 15:15, kroužek vede Mgr. Tomáš Englický.

Průřezové téma kroužku

Tématem kroužku ve školním roce 2017/2018 bude Pohyb. Téma bude probíráno podle učebního textu Biologické olympiády pro aktuální školní rok.
TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2018 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist