Login

Projekty EU

Projekt OP VVV

Projekt  OP VVV

 
  


Od 1. 2. 2017 realizuje naše škola projekt Škola pro všechny. Projekt je zpracován na základě výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání. V rámci projektu budou vytvořené doučovací skupiny  pro český jazyk, anglický jazyk a matematiku a dále pro vybrané žáky 1. stupně bude probíhat souvislá příprava na vyučování. Pedagogové školy se budou vzdělávat v oblasti inkluze a dále v oblastech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost a cizí jazyky. Projekt bude trvat dva roky a na jeho realizaci obdržíme 512 443 Kč.


56. výzva vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu:
Zkvalitnění výuky angličtiny a čtení 
Jazykové kurzy
Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zahájení projektu:
1.7.2015
Ukončení projektu:
31.12.2015
Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

Název projektu:

Zlepšení kvality výuky na základní škole
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.4.00/21.0126
Operační program:
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Přidělená částka: 1 392 019 Kč
Období realizace:
od 1.9.2010 – maximálně 30 měsíců
Zvolené klíčové aktivity – šablony:
1.Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské gramotnosti, výuky cizích jazyků a výuky prostřednictvím digitálních technologií
2. Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků, výuky přírodovědných předmětů a výuky ostatních předmětů prostřednictvím ICT.
3. Vzdělávání pedagogických pracovníků
4. Prevence rizikového chování
Finanční prostředky budou využity na zlepšení vybavení školy počítačovou, audiovizuální a prezentační technikou, učebními pomůckami, dále na mzdové prostředky související s realizací projektu, na úhradu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a akcí v rámci prevence rizikového chování žáků.
V rámci šablony III/2, V/2 a II/2 škola vytvořila výukové DUMy a pracovní listy z předmětu:
Materiály ke stažení si můžete vyžádat na dsimova@seznam.cz
TOPlist
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015/2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy

TOPlist