logotyp
Login

Školní program

Vážení rodiče,

na naší škole využíváme školní online pokladnu, která je součástí Školního programu. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků – plateb rodičů, které zákonný zástupce žáka svěří škole ve formě zálohy na průběžné čerpání plateb souvisejících se vzděláváním (kino, školní představení, pracovní sešity, školní potřeby,  jízdné  a podobně). Rodič provede úhradu zálohy na podúčet školy a následně pak přes přihlašovací údaje  může kdykoliv sledovat přes internet průběžné čerpání zálohy a stav svého konta. Získáte tak online vyúčtování všech plateb. Odpadne  vybírání peněz v hotovosti, které s sebou nese řadu problémů a rizik. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího roku. Na začátku školního roku bude vždy stanovena výše záloh na daný rok , kterou rodič uhradí do konce měsíce září. V případě vyšších mimořádných výdajů ( lyžařský výcvik, plavání, zájmové kroužky, dražší školní výlety, dražší  akce školní družiny a podobně) budou rodiče žáků, kterých se budou tyto akce týkat, vyzváni k mimořádné úhradě této částky na podúčet školy. Žádáme rodiče, aby úhrady záloh provedli bezhotovostním způsobem.  Správou uvedeného programu je pověřena paní Jana Zemanová, která Vám odpoví i na případné dotazy.

 Škola tímto splní všechny podmínky, které jí ukládají zákony a zároveň dojde k odstranění rizik při hotovostních platbách. Podrobnější informace  a návod k registraci do Školního programu jsou na webových stránkách školy (při registraci postupujte podle pokynů).

Platby za obědy jsou prováděny formou inkasa. Platby za školní družinu jsou prováděny ze školní pokladny za každý uplynulý měsíc. 

Potřebovali bychom, aby registrace byly provedeny u nových žáků školy hned na začátku školního roku.                                                                                                                                                                                            ředitelství ZŠ                                                                                                                                   

Školní program - vstup


Údaje potřebné k zavedení online pokladny a k registraci:

Webové stránky:   https://www.skolniprogram.cz/

číslo podúčtu školy:   19 – 603984379/0800

variabilní symbol:       číslo mobilního telefonu rodiče  (nutné uvést při registraci a dále uvádět při platbě)

ID školy:     70970441     (je potřebné pro registraci)

přístupové heslo:               dle vlastní volby

Záloha na školní rok 2023/2024

Výše zálohy pro jednotlivé ročníky vychází z průměrných výdajů v minulých letech a z odhadu na nový školní rok. Pro školní rok 2023/2024 je pro všechny ročníky záloha stanovena ve výši 1500 Kč na žáka. Úhradu prosím proveďte do konce měsíce září 2023. Pokud máte na škole více dětí, zálohu provádíte na každé dítě zvlášť. Do sdělení pro příjemce platby uveďte jméno dítěte.

Naše škola

  • image 139
  • image 138
  • image 137
  • image 136
  • image 135
  • image 143
  • image 142
  • image 141
  • image 140
TOPlistProhlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů ZŠ Nová Včelnice

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy