Menu
Základní škola Nová Včelnice
Základní školaNová Včelnice

Školní program

Školní program

Vážení rodiče,

na naší škole využíváme školní online pokladnu, která je součástí Školního programu. Jedná se o program sloužící k přesné evidenci finančních prostředků – plateb rodičů, které zákonný zástupce žáka svěří škole ve formě zálohy na průběžné čerpání plateb souvisejících se vzděláváním (kino, školní představení, pracovní sešity, školní potřeby,  jízdné  a podobně). Rodič provede úhradu zálohy na podúčet školy a následně pak přes přihlašovací údaje  může kdykoliv sledovat přes internet průběžné čerpání zálohy a stav svého konta. Získáte tak online vyúčtování všech plateb. Odpadne  vybírání peněz v hotovosti, které s sebou nese řadu problémů a rizik. Nevyčerpané prostředky se budou převádět do dalšího roku. Na začátku školního roku bude vždy stanovena výše záloh na daný rok, kterou rodič uhradí do konce měsíce září. V případě vyšších mimořádných výdajů (lyžařský výcvik, plavání, zájmové kroužky, dražší školní výlety, dražší  akce školní družiny a podobně) budou rodiče žáků, kterých se budou tyto akce týkat, vyzváni k mimořádné úhradě této částky na podúčet školy. Žádáme rodiče, aby úhrady záloh provedli bezhotovostním způsobem.  Správou uvedeného programu je pověřena paní Jana Zemanová, která Vám odpoví i na případné dotazy.

Škola tímto splní všechny podmínky, které jí ukládají zákony a zároveň dojde k odstranění rizik při hotovostních platbách. Podrobnější informace a návod k registraci do Školního programu jsou na webových stránkách školy (při registraci postupujte podle pokynů).

Platby za obědy jsou prováděny formou inkasa. Platby za školní družinu jsou prováděny ze školní pokladny za každý uplynulý měsíc.

Potřebovali bychom, aby registrace byly provedeny u nových žáků školy hned na začátku školního roku.

Odkaz: https://system.skolniprogram.cz

Ředitelství ZŠ

Datum vložení: 1. 9. 2023 14:54
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2024 15:02

Mohlo by Vás zajímat