Menu
Základní škola Nová Včelnice
Základní školaNová Včelnice

Provoz ŠD

Přihlašování a odhlašování

1.1. Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizováním námětů a stížností.

1.2 .O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

1.3. Za pobyt dětí ve školní družině je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitel školy. Pokud za žáka není poplatek zapacen, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. Výše poplatku činí 80,-Kč a je vybírán 1krát měsíčně přes školní pokladnu.

1.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Telefonickou formou nelze uvolňovat žáky z docházky ŠD.

Organizace činnosti

2.1. Provozní doba ŠD je Po–Pá: 6.15–7.45 a 11.25–16.30 hod.

2.2 . Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.

2.3. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování sami. Pouze žáci 1. tříd pod vedením vychovatelky. Vychovatelka zodpovídá za žáka až po jeho příchodu do ŠD.

2.4. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy.

2.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

2.6 .Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.

2.7. Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni,např.při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí být však překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení.

BOZP

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna…) řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.

Chování žáků

4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

4.2. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

4.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.

4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.

4.5. Pokud žák narušuje soustavně řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

Dokumentace

5.1. V družině se vede tato dokumentace:
a) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
b) přehled výchovně vzdělávací práce
c) docházkový sešit
d) celoroční plán činnosti

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Osvatém Kamilu slunce má největší sílu.

Svátek

Svátek má Drahomíra

Zítra má svátek Čeněk

Mohlo by Vás zajímat